Bảng Giá Đầu Cosse

BẢNG GIÁ ĐẦU COSSE THAM KHẢO

ĐỂ NHẬN BẢNG GIÁ ĐẦU COSSE CHÍNH XÁC VUI LÒNG
LIÊN HỆ

 

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ HÀNG  CÁI/TÚI   GIÁ
1 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-xám WN1-GREY 100                78,000
2 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-BL/OR WN2-BL/OR 100                84,000
3 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-GREY WN2-GREY 100                92,000
4 Cosse pin nối 1.0 BNT1 100              174,000
5 Cosse pin nối 2.0 BNT2 100              188,000
6 Cosse pin nối 5.0 BNT5 100              488,000
7 Cosse pin nối 8.0 BNT8 100              904,000
8 Cosse pin nối 14.0 BNT14 100           1,578,000
9 Cosse pin nối 22.0 BNT22 100           2,510,000
10 Cosse pin nối 70.9 BNT70 100           6,540,000
11 Cosse pin nối 38.0 BNT38 100           3,334,000
12 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 0.5-1.5mm BV1 100              166,000
13 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 1.5-2.5mm BV2 100              192,000
14 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 4-6mm BV5 100              524,000
15 Đầu cos nối đôi bọc nylon 1.5-2.5mm BHT2 100              782,000
16 Đầu cos nối đôi bọc nylon 4-6mm BHT5 100           1,062,000
17 Cosse nối 1 đầu 1.25mm CE1 100              116,000
18 Cosse nối 1 đầu 2mm CE2 100              116,000
19 Cosse nối 1 đầu 5.5mm CE5 100              218,000
20 Cosse nối 1 đầu (lớn nhất) CE8 100              630,000
21 Cosse pin dẹp trần 1-10 DBNB1-10 100              116,000
22 Cosse pin dẹp trần 1-18 DBNB1-18 100              138,000
23 Cosse pin dẹp trần 1-18 (S) DBNBS1-18 100              135,000
24 Cosse pin dẹp trần 2-10 DBNB2-10 100              162,000
25 Cosse pin dẹp trần 2-13 DBNB2-13 100              144,000
26 Cosse pin dẹp trần 2-14 DBNB2-14 100              158,000
27 Cosse pin dẹp trần 5-10 DBNB5-10 100              406,000
28 Cosse pin dẹp trần 5-14 DBNB5-14 100              432,000
29 Cosse pin dẹp trần 5-18 DBNB5-18 100              500,000
30 Cosse pin dẹp bọc nhựa 1-18 DBV1-18 100              132,000
31 Cosse pin dẹp bọc nhựa 2-14 DBV2-14 100              162,000
32 Cosse pin dẹp bọc nhựa 2-18 DBV2-18 100              160,000
33 Cosse pin dẹp bọc nhựa 5-18 DBV5-18 100              510,000
ĐẦU COSSE PIN RỖNG BỌC NHỰA                20,000
1 Cosse pin rỗng nhựa 0508 – ORANGE E0508 100                55,000
2 Cosse pin rỗng nhựa 1006 – RED E1006 100                56,000
3 Cosse pin rỗng nhựa 1008 – RED E1008 100                58,000
Cosse pin rỗng nhựa 1012 E1012 100                66,000
4 Cosse pin rỗng nhựa 10-12 – RED E10-12 100              132,000
5 Cosse pin rỗng nhựa 10-18 -RED/BROWN E10-18 100              158,000
6 Cosse pin rỗng nhựa 1508 E1508-RED 100                56,000
7 Cosse pin rỗng nhựa 1510 E1510-RED 100                60,000
8 Cosse pin rỗng nhựa 1518 E1518-BLACK 100                74,000
9 Cosse pin rỗng nhựa 16-12 E16-12 100              166,000
10 Cosse pin rỗng nhựa 16-18 E16-18-GREEN 100              206,000
11 Cosse pin rỗng nhựa 2508 E2508-BLUE 100                63,000
12 Cosse pin rỗng nhựa 2512 E2512-BLUE 100                72,000
13 Cosse pin rỗng nhựa 2518 E2518-GREY 100                85,000
14 Cosse pin rỗng nhựa 25-12 E25-12-YELLOW 100              414,000
15 Cosse pin rỗng nhựa 25-16 E25-16-B/YL 100              436,000
16 Cosse pin rỗng nhựa 25-18 E25-18-YELLOW 100              454,000
17 Cosse pin rỗng nhựa 35-16 E35-16-RED 100              512,000
18 Cosse pin rỗng nhựa 35-18 E35-18-RED 100              532,000
19 Cosse pin rỗng nhựa 4010 E4010-GREY 100                94,000
20 Cosse pin rỗng nhựa 4012 E4012-GREY 100              100,000
21 Cosse pin rỗng nhựa 4018 E4018-GREY 100              118,000
22 Cosse pin rỗng nhựa 50-20 E50-20-BLUE 100              820,000
23 Cosse pin rỗng nhựa 50-25 E50-25-BLUE 100              914,000
24 Cosse pin rỗng nhựa 70-20 E70-20 100           1,400,000
25 Cosse pin rỗng nhựa 70-25 E70-25 100           1,592,000
26 Cosse pin rỗng nhựa 6012 E6012-YELLOW 100              104,000
27 Cosse pin rỗng nhựa 6018 E6018-GREEN 100              136,000
28 Cosse pin rỗng nhựa 7506 E7506-GREY 100                54,000
29 Cosse pin rỗng nhựa 7508 E7508-GREY 100                56,000
ĐẦU COSSE PIN RỖNG TRẦN                20,000
1 Cosse pin rỗng trần 0208 EN0208 100                46,000
2 Cosse pin rỗng trần 0308 EN0308 100                48,000
3 Cosse pin rỗng trần 1006 EN1006 100                46,000
4 Cosse pin rỗng trần 1008 EN1008 100                50,000
5 Cosse pin rỗng trần 10-12 EN10-12 100              100,000
6 Cosse pin rỗng trần 1508 EN1508 100                52,000
7 Cosse pin rỗng trần 1512 EN1512 100                60,000
8 Cosse pin rỗng trần 16-12 EN16-12 100              132,000
9 Cosse pin rỗng trần 2508 EN2508 100                58,000
10 Cosse pin rỗng trần 2512 EN2512 100                66,000
11 Cosse pin rỗng trần 25-16 EN25-16 100              202,000
12 Cosse pin rỗng trần 35-16 EN35-16 100              406,000
13 Cosse pin rỗng trần 4010 EN4010 100                76,000
14 Cosse pin rỗng trần 4012 EN4012 100                78,000
15 Cosse pin rỗng trần 6012 EN6012 100                92,000
16 Cosse pin rỗng trần 7506 EN7506 100                44,000
17 Cosse pin rỗng trần 7508 EN7508 100                48,000
18 Cosse pin rỗng trần 7510 EN7510 100                50,000
19 Cosse pin đôi có nhựa 1008 TE1008-RED 100                82,000
20 Cosse pin đôi có nhựa 1508 TE1508-BLACK 100                86,000
21 Cosse pin đôi có nhựa 7508 TE7508 100                78,000
22 Pin chốt – có nhựa PTV1-12 100              180,000
23 Pin chốt – có nhựa PTV5-13 100              496,000
24 Cosse pin đặc trần 1-12 PTNB 1-12 100              160,000
25 Cosse pin đặc trần 1-14 PTNB 1-14 100              200,000
26 Cosse nối song song PNT14 100              820,000
27 Cosse nối song song PNT22 100           1,478,000
28 Cosse nối song song PNT180 10           1,700,000
29 Cosse pin đặc trần 2-10 PTNB2-10 100              184,000
30 Cosse pin đặc trần 2-16 PTNB 2-16 100              414,000
31 Cosse pin đặc trần 5-10 PTNB 5-10 100              614,000
32 Cosse pin đặc trần 16-13 PTNB16-13 100           1,052,000
33 Cosse pin đặc trần 25-15 PTNB25-15 100           1,392,000
34 Cosse pin đặc trần 35-20 PTNB35-20 100           2,250,000
35 Cosse pin đặc trần 50-20 PTNB50-20 100           3,540,000
36 Cosse pin đặc trần 70-25 PTNB70-25 100           5,590,000
37 Cosse pin đặc trần 95-25 PTNB95-25 100           7,186,000
38 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 1 FDFV1-250 100              168,000
39 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 2 FDFV2-250 100              170,000
40 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 5 FDFV5-250 100              194,000
41 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-110 FDV1-110(5) 100                94,000
42 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-187 FDV1-187(5) 100              122,000
43 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-250 FDV1-250 100              142,000
44 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 2-250 FDV2-250 100              150,000
45 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 5-250 FDV5-250 100              172,000
46 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 1-250 MDV1-250 100              138,000
47 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 2-250 MDV2-250 100              138,000
48 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 5-250 MDV5-250 100              158,000
49 Cosse ngắt phụ cách điện nylon cái 2 FDFNY2-250 100              446,000
50 Cosse cách điện nylon cái 1-250 FDFN1-250-CLEAR 100              208,000
51 Cosse cách điện nylon cái 2-250 FDFN2-250-CLEAR 100              214,000
52 Cosse cách điện nylon cái 5-250 FDFN5-250-FEMALE 100              456,000
53 Cosse cách điện nylon đực 1-250 MDFN1-250-CLEAR 100              216,000
54 Cosse cách điện nylon đực 2-250 MDFN2-250-CLEAR 100              410,000
55 Cosse cách điện nylon đực 5-250 MDFN5-250-MALE 100              436,000
56 Cosse tròn cái có nhựa 1-156 FRV1-156-FEMALE 100              170,000
57 Cosse tròn cái có nhựa 2-195 FRV2-195-FEMALE 100              203,000
58 Cosse tròn cái có nhựa 5-195 FRV5-195-FEMALE 100              424,000
59 Cosse tròn đực có nhựa 1-156 MPV1-156-MALE 100              134,000
60 Cosse tròn đực có nhựa 2-195 MPV2-195-MALE 100              152,000
61 Cosse tròn đực có nhựa 5-195 MPV5-195-MALE 100              182,000
62 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 1-250 FLDNY1-250 100              468,000
63 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 2-250 FLDNY2-250 100              476,000
64 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 5-250 FLDNY5-250 100              508,000
ĐẦU COSSE TRÒN TRẦN                20,000
1 Cosse tròn trần 1-3.2 RNB1-3.2 100              118,000
2 Cosse tròn trần 1-3.7 (S) RNBS1-3.7 100              120,000
3 Cosse tròn trần 1-4 (S) RNBS1-4 100              120,000
4 Cosse tròn trần 1-4 (L) RNBL1-4 100              145,000
5 Cosse tròn trần 1-5 RNB1-5 100              134,000
6 Cosse tròn trần 1-6 RNB1-6 100              216,000
7 Cosse tròn trần 1-8 RNB1-8 100              188,000
8 Cosse tròn trần 1-10 RNB1-10 100              218,000
9 Cosse tròn trần 2-3.2 RNB2-3.2 100              148,000
10 Cosse tròn trần 2-3.2 (L) RNBL2-3.2 100              192,000
11 Cosse tròn trần 2-3.7 (L) RNBL2-3.7 100              190,000
12 Cosse tròn trần 2-4 (S) RNBS2-4 100              138,000
13 Cosse tròn trần 2-4 (L) RNBL2-4 100              172,000
14 Cosse tròn trần 2-5 (S) RNBS2-5 100              158,000
15 Cosse tròn trần 2-6 RNB2-6 100              400,000
16 Cosse tròn trần 2-8 RNB2-8 100              210,000
17 Cosse tròn trần 2-9 RNB2-9 100              424,000
18 Cosse tròn trần 2-10 RNB2-10 100              420,000
19 Cosse tròn trần 2-12 RNB2-12 100              562,000
20 Cosse tròn trần 3-5 (S) RNBS3-5 100              440,000
21 Cosse tròn trần 3-6 RNB3-6 100              482,000
22 Cosse tròn trần 3-8 RNB3-8 100              564,000
23 Cosse tròn trần 3-10 RNB3-10 100              558,000
24 Cosse tròn trần 3-12 RNB3-12 100              754,000
25 Cosse tròn trần 5-3.2 RNB5-3.2 100              414,000
26 Cosse tròn trần 5-3.7 RNB5-3.7 100              430,000
27 Cosse tròn trần 5-4 (S) RNBS5-4 100              216,000
28 Cosse tròn trần 5-4 (L) RNBL5-4 100              474,000
29 Cosse tròn trần 5-5 RNB5-5 100              468,000
30 Cosse tròn trần 5-6 RNB5-6 100              516,000
31 Cosse tròn trần 5-8 RNB5-8 100              570,000
32 Cosse tròn trần 5-10 RNB5-10 100              552,000
33 Cosse tròn trần 5-12 RNB5-12 100              696,000
34 Cosse tròn trần 8-5 RNBS8-5 100              682,000
35 Cosse tròn trần 8-4 RNBL8-4 100              790,000
36 Cosse tròn trần 8-6 RNBS8-6 100              690,000
37 Cosse tròn trần 8-8 RNB8-8 100              736,000
38 Cosse tròn trần 8-10 RNB8-10 100              800,000
39 Cosse tròn trần 8-12 RNB8-12 100           1,000,000
40 Cosse tròn trần 14-5 RNB14-5 100           1,180,000
41 Cosse tròn trần 14-6 RNBS14-6 100           1,030,000
42 Cosse tròn trần 14-8 RNB14-8 100           1,230,000
43 Cosse tròn trần 14-10 RNB14-10 100           1,320,000
44 Cosse tròn trần 22-5 RNBL22-5 100           1,866,000
45 Cosse tròn trần 22-8 RNB22-8 100           1,614,000
46 Cosse tròn trần 22-10 RNB22-10 100           1,580,000
47 Cosse tròn trần 22-12 RNB22-12 100           2,086,000
48 Cosse tròn trần 38-6 RNBS38-6 100           2,080,000
49 Cosse tròn trần 38-8 RNBS38-8 100           2,090,000
50 Cosse tròn trần 38-10 RNBS38-10 100           2,064,000
51 Cosse tròn trần 38-12 RNB38-12 100           2,408,000
52 Cosse tròn trần 60-8 RNB60-8 100           3,360,000
53 Cosse tròn trần 60-10 RNB60-10 100           3,320,000
54 Cosse tròn trần 60-12 RNB60-12 100           3,268,000
55 Cosse tròn trần 70-8 RNB70-8 100           4,070,000
56 Cosse tròn trần 70-10 RNB70-10 100           4,230,000
57 Cosse tròn trần 70-12 RNB70-12 100           4,218,000
58 Cosse tròn trần 80-8 RNB80-8 100           5,500,000
59 Cosse tròn trần 80-10 RNB80-10 100           5,486,000
60 Cosse tròn trần 80-12 RNB80-12 100           5,458,000
61 Cosse tròn trần 100-10 RNB100-10 100           7,546,000
62 Cosse tròn trần 100-12 RNB100-12 100           7,446,000
63 Cosse tròn trần 100-14 RNB100-14 100           8,588,000
64 Cosse tròn trần 150-14 RNB150-14 100         12,372,000
ĐẦU COSSE TRÒN BỌC NHỰA                20,000
1 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.2 RV1-3.2 100              106,000
2 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.7 (S) RVS1-3.7 100              110,000
3 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.7 (L) RVL1-3.7 100              142,000
4 Cosse tròn bọc nhựa 1-4 (S) RVS1-4 100              128,000
5 Cosse tròn bọc nhựa 1-4 (L) RVL1-4 100              140,000
6 Cosse tròn bọc nhựa 1-5 RV1-5 100              134,000
7 Cosse tròn bọc nhựa 1-6 RV1-6 100              198,000
8 Cosse tròn bọc nhựa 1-8 RV1-8 100              186,000
9 Cosse tròn bọc nhựa 1-10 RVB1-10 100              436,000
10 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.2 RV2-3.2 100              154,000
11 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.2 RVB2-3.2 100              192,000
12 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.7 (S) RVS2-3.7 100              144,000
13 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.7 (L) RVL2-3.7 100              180,000
14 Cosse tròn bọc nhựa 2-4 (S) RVS2-4 100              146,000
15 Cosse tròn bọc nhựa 2-4 (L) RVL2-4 100              172,000
16 Cosse tròn bọc nhựa 2-5 (L) RVL2-5 100              174,000
17 Cosse tròn bọc nhựa 2-6 RV2-6 100              416,000
18 Cosse tròn bọc nhựa 2-8 RV2-8 100              420,000
19 Cosse tròn bọc nhựa  2-10 RV2-10 100              420,000
20 Cosse tròn bọc nhựa 2-12 RV2-12 100              570,000
21 Cosse tròn bọc nhựa 3-4 RV3-4 100              440,000
22 Cosse tròn bọc nhựa 3-5 (S) RVS3-5 100              412,000
23 Cosse tròn bọc nhựa 3-5 (M) RVM3-5 100              446,000
24 Cosse tròn bọc nhựa 3-6 RV3-6 100              470,000
25 Cosse tròn bọc nhựa 5-4 (L) RVL5-4 100              436,000
26 Cosse tròn bọc nhựa 5-5 RV5-5 100              467,000
27 Cosse tròn bọc nhựa 5-6 RV5-6 100              518,000
27 Cosse tròn bọc nhựa 5-8 RV5-8 100              620,000
28 Cosse tròn bọc nhựa 5-10 RV5-10 100              574,000
ĐẦU COSSE CHỈA TRẦN                20,000
1 Cosse chỉa trần 1-3.2 SNB1-3.2 100              122,000
2 Cosse chỉa trần 1-3.7 SNBS1-3.7 100              118,000
3 Cosse chỉa trần 1-4 SNBS1-4 100              126,000
4 Cosse chỉa trần 1-5 SNBS1-5 100              132,000
5 Cosse chỉa trần 1-6 (S) SNBS1-6 100              156,000
6 Cosse chỉa trần 2-3.2 SNB2-3.2 100              138,000
7 Cosse chỉa trần 2-3.7 SNBS2-3.7 100              134,000
8 Cosse chỉa trần 2-4 (S) SNBS2-4 100              145,000
9 Cosse chỉa trần 2-4 (M) SNBM2-4 100              142,000
10 Cosse chỉa trần 2-5 SNBS2-5 100              156,000
11 Cosse chỉa trần 3-5 SNB3-5 100              420,000
12 Cosse chỉa trần 5-5 SNB5-5 100              420,000
13 Cosse chỉa trần 5-6 SNBL5-6 100              600,000
14 Cosse chỉa trần 8-5 SNB8-5 100              664,000
15 Cosse chỉa trần 8-6 SNB8-6 100              674,000
16 Cosse chỉa trần 14-6 SNB14-6 100           1,216,000
17 Cosse vuông trần 22-8 SQNBS22-8 1                33,000
18 Cosse vuông trần 60-8 SQNBS60-8 1                55,000
19 Cosse vuông trần 60-10 SQNBS60-10 1                57,400
20 Cosse vuông trần 80-8 SQNBS80-8 1                69,800
ĐẦU COSSE CHỈA BỌC NHỰA                20,000
1 Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.2 SV1-3.2 100              130,000
2 Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.7 SVS1-3.7 100              130,000
3 Cosse chỉa bọc nhựa 1-4 SVS1-4 100              141,000
4 Cosse chỉa bọc nhựa 1-6 SVS1-5 100              152,000
4 Cosse chỉa bọc nhựa 1-6 SVS1-6 100              148,000
5 Cosse chỉa bọc nhựa 2-3.2 SV2-3.2 100              150,000
6 Cosse chỉa bọc nhựa 2-3.7 SVS2-3.7 100              148,000
7 Cosse chỉa bọc nhựa 2-4 SVS2-4 100              158,000
8 Cosse chỉa bọc nhựa 2-5 SVS2-5 100              170,000
9 Cosse chỉa bọc nhựa 2-6 SVS2-6 100              174,000
10 Cosse chỉa bọc nhựa 3-4 SV3-4 100              446,000
11 Cosse chỉa bọc nhựa 3-5 SV3-5 100              446,000
12 Cosse chỉa bọc nhựa 5-4 SVS5-4 100              470,000
13 Cosse chỉa bọc nhựa 5-5 SV5-5 100              482,000
14 Cosse chỉa bọc nhựa 5-6 SVS5-6 100              480,000
ĐẦU COSSE CHỈA MÓC CÂU CÓ NHỰA                20,000
1 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-3.7 (S) FSVS1-3.7 100              186,000
2 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-4 FSV1-4 100              190,000
3 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-5 FSV1-5 100              186,000
ĐẦU COSSE ĐỒNG 99,99%                20,000
1 Đầu cosse đồng 1.5 TL1.5-5 100              646,000
2 Đầu cosse đồng 2.5 TL2.5-4/5/6 100              794,000
3 Đầu cosse đồng 4 TL4-4/5/6 100              796,000
4 Đầu cosse đồng 6 TL6-4/6 100              860,000
5 Đầu cosse đồng 10-6 TL10-6 100              934,000
6 Đầu cosse đồng 10-8 TL10-8 100           1,068,000
7 Đầu cosse đồng 16 TL16-6/8 100           1,304,000
8 Đầu cosse đồng 25 TL25-6/10 100           1,806,000
9 Đầu cosse đồng 35-6 TL35-6 100           2,400,000
10 Đầu cosse đồng 35 TL35-8/10 100           2,664,000
11 Đầu cosse đồng 50 TL50-8 100           3,912,000
12 Đầu cosse đồng 50-10 TL50-10 100           3,880,000
13 Đầu cosse đồng 50-12 TL50-12 100           3,598,000
14 Đầu cosse đồng 70-8 TL70-8 100           5,960,000
15 Đầu cosse đồng 70-10 TL70-10 100           5,504,000
16 Đầu cosse đồng 70-12 TL70-12 100           5,874,000
17 Đầu cosse đồng 95-10 TL95-10 100           9,210,000
18 Đầu cosse đồng 95-12 TL95-12 100           7,948,000
19 Đầu cosse đồng 120 TL120-10/12 1              314,000
20 Đầu cosse đồng 120-14 TL120-14 1              156,000
21 Đầu cosse đồng 150-12 TL150-12 1              165,000
22 Đầu cosse đồng 185-12 TL185-12 1              206,000
23 Đầu cosse đồng 240-12 TL240-12 1              458,000
24 Đầu cosse đồng 240-14 TL240-14 1              466,000
25 Đầu cosse đồng 300-14 TL300-14 1              594,000
26 Đầu cosse đồng 300-16 TL300-16 1              666,000
27 Đầu cosse đồng 400-14 TL400-14 1              948,000
ĐẦU COSSE ĐỒNG 90 ĐỘ                20,000
1 Đầu cosse đồng 90 độ 25-8 TLK25-8-90D 100           4,450,000
2 Đầu cosse đồng 90 độ 35-8 TLK35-8-90D 100           5,560,000
3 Đầu cosse đồng 90 độ 35-10 TLK35-10-90D 100           5,520,000
4 Đầu cosse đồng 90 độ 50-8 TLK50-8-90D 100           7,140,000
5 Đầu cosse đồng 90 độ 50-10 TLK50-10-90D 100           7,960,000
6 Đầu cosse đồng 90 độ 70-10 TLK70-10 1              104,000
7 Đầu cosse đồng 90 độ 70-12 TLK70-12 1              114,000
8 Đầu cosse đồng 90 độ 95-10 TLK95-10 1              122,000
9 Đầu cosse đồng 90 độ 95-12 TLK95-12 1              136,000
10 Đầu cosse đồng 90 độ 120-12 TLK120-12 1              144,000
CHỤP CAO SU V MÀU                20,000
1 Đầu chụp cosse cao su 1.25 V-1.25-BLACK/BLUE/ 100                74,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
1 Đầu chụp cosse cao su 2.0 V-2.0-BLACK/BLUE/ 100                76,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
2 Đầu chụp cosse cao su 3.5 V-3.5-BLACK/BLUE/ 100                94,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
3 Đầu chụp cosse cao su 5.5 V-5.5-BLACK/BLUE/ 100                98,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
4 Đầu chụp cosse cao su 8.0 V-8.0-BLACK/BLUE/ 100              128,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
5 Đầu chụp cosse cao su 14 V-14-BLACK/BLUE/ 100              180,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
6 Đầu chụp cosse cao su 22 V-22-BLACK/BLUE/ 100              406,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
7 Đầu chụp cosse cao su 38 V-38-BLACK/BLUE/ 100              464,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
8 Đầu chụp cosse cao su 60 V-60-BLACK/BLUE/ 100              594,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
9 Đầu chụp cosse cao su 80 V-80-BLACK/BLUE/ 50              498,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
10 Đầu chụp cosse cao su 100 V-100-BLACK/BLUE/ 50              614,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
11 Đầu chụp cosse cao su 125 V-125-BLACK/BLUE/ 50              626,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
12 Đầu chụp cosse cao su 150 V-150-BLACK/BLUE/ 50              676,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
13 Đầu chụp cosse cao su 200 V-200-BLACK/BLUE/ 50              830,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
14 Đầu chụp cosse cao su 250 V-250-BLACK/BLUE/ 50              948,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
15 Đầu chụp cosse cao su 325 V-325-BLACK/BLUE/ 25              638,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
16 Đầu chụp cosse cao su 400 V-400-BLACK/BLUE/ 25              800,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
17 Đầu chụp cosse cao su 500 V-500-BLACK/BLUE/ 25              878,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
18 Đầu chụp cosse cao su 630 V-630-BLACK/BLUE/ 25           1,044,000
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY