Công Ty TNHH K.S. Terminals Việt Nam

Dây rút cố định

  • Bên trên dây rút có một lỗ nhỏ để luồn vào dây cố định.
  • Chất liệu nhựa PA66.
  • Sản phẩm đã được chứng nhận quốc tế.