Công Ty TNHH K.S. Terminals Việt Nam

Dây rút nhựa tháo được

  • Sử dụng lâu dài.
  • Dây rút nhựa có thể tháo được.
  • Đã được kiểm nghiệp và kiểm tra hơn 10,000 lần tháo và rút.
  • Sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế.